Skip to main content

Contributie

Zoals bekend was het tot nog toe niet mogelijk om de contributies te innen. Deze problemen zijn nu opgelost en dat houdt in dat de contributie van 2022 in september geïnd wordt. Dat van 2023 in november en dan weer jaarlijks in maart van het lopende jaar.IMG 6930