Skip to main content

Nieuw bestuur

Op de ingelaste Algemene Leden Vergadering van 27 augustus 2022, is er door de aanwezige leden, gestemd voor drie nieuwe NHDC bestuursleden. Zij hadden zich aangemeld na een dringende oproep van onze oud voorzitter Piet van Dijk op onze ALV van maart jl.


Met grote meerderheid is Nico Kouwen gekozen tot onze nieuwe voorzitter en ook zijn met meerderheid van stemmen Natasja Vugt van der Putten en Wijnand van Leeuwen gekozen als nieuwe NHDC bestuursleden. Wij wensen jullie allemaal veel succes!
Cock Goedhart, onze secretaris en Ralph Pasman onze penningmeester blijven actief in het bestuur en zullen met de drie eerder genoemde met elkaar het nieuwe NHDC bestuur vormen.
Op deze vergadering waren aftredend en niet herkiesbaar Piet van Dijk en Peter de Groot. Wij danken hun voor jarenlange inzet voor de club.
Nadat de stemmen waren geteld door de kiescommissie, deze bestond deze dag uit onze ere leden Wim van den Tweel en Chris Ruijters en de verkiezingsuitslag door de dagvoorzitter bekend was gemaakt, nam onze nieuwe voorzitter Nico Kouwen het woord en wende zich tot Peter de Groot en stelde de vergadering voor om hem te benoemen tot erelid NHDC voor al zijn bijdrages voor de club. Dit werd dmv een groot applaus bevestigd door de vergadering. Peter is 22 jaar NHDC bestuurslid geweest in diverse functies van bestuurslid, tot secretaris, clubblad redacteur, redacteur-website en tentoonstellings commissaris. Hij kreeg een fraaie bos bloemen en een miniatuur NHD op sokkel met inscriptie behorend bij het ere-lidmaatschap overhandigd
Ook danken wij Piet van Dijk voor zijn voorzitters-schap, hij moest helaas door ziekte eerder stoppen dan gepland. Piet was sinds 2016 NHDC bestuurder en volgde in 2017 Jan Renes op als voorzitter NHDC.
We wensen Piet heel veel sterkte de komende tijd en wensen hem heel veel beterschap. Een beterschapskaartje of een berichtje wordt zeer gewaardeerd. Zijn adres is Golfslag 15, 3224CM Hellevoetsluis.

 

foto nhdc