Skip to main content

Contributie 2022

Beste leden,

Door omstandigheden is het niet gelukt de contributie 2022 in september te incasseren. De contributie zal a.s. week geïnd worden. Voor leden die geen automatische incassomachtiging afgegeven hebben zal een mail gestuurd worden. Het verzoek om het betaalverzoek in deze mail te voldoen voor 1 november 2023.

De contributie voor het jaar 2023 zal half november geïncasseerd worden conform eerdere berichtgeving.

Het bestuur.