Skip to main content

Ras

Het ontstaanvan de Nederlandse Hangoordwerg:
De Nederlandse Hangoor Dwerg bestaat ruim 50 jaar en is voortgekomen uit een kruising tussen een Franse Hangoor en een Kleurdwerg. En is sindsdien een op zichzelf staand konijnen ras.De dwerghangoor is een gezelschapsdier dat zich uitstekend laat hanteren door kinderen, het heeft een rustig karakter, is niet agressief en laat zich vaak langdurig aaien zonder geïrriteerd te raken. De Nederlandse Hangoor Dwerg is een echt troeteldier waaraan je heel veel plezier kunt beleven. Het is de jongste van de konijnengroep dwergrassen en is een creatie van de bekende Tilburgse tan fokker en keurmeester Adr. De Cock, die er ongeveer 12 jaar aan besteedde, alvorens hij de eerste producten van zijn fokkerskunst op de tentoonstelling bracht. Met doorzettingsvermogen en eindeloos geduld lukte het hem tenslotte een miniatuurvorm van de circa 5 à 6 kg wegende Franse Hangoor te fokken. Kundige fokkers en keurmeesters, die van de pogingen hoorden, om een dwerg te creëren met hangende oren, vonden het tijdverspilling, terwijl één der aller bekwaamste het zelfs een utopie noemde. Het bezig zijn met een liefhebberij wat het dan ook mag zijn kan voor een mens na zijn dagelijkse beslommeringen, alleen maar ontspannend werken. Het woord utopie kan in zo’n geval als een uitdaging werken en daardoor een stimulerende kracht.De problemen die het combineren van hangende oren met een zeer klein konijnenlichaam met zich hebben meegebracht laten we achterwege. De heer de Cock komt de verdienste toe dat hij een dergelijke taak heeft volbracht en mag zich verheugen in de grote populariteit, die het ras nadien verwierf. Velen hebben zich dit hangoor rasje aangeschaft en doen verwoede pogingen om het verder te verbeteren. Ook dit laatste is een moeizame weg, maar er zijn gelukkig onder de bezitters van Nederlandse Hangoor Dwergen, fokkers die er de juiste feeling voor hebben.

Standaard eigenschappen:
Om een goed idee te krijgen, hoe een Nederlandse Hangoor Dwerg er uit moet zien. Moeten de dieren worden gefokt naar de standaard van Kleindier Liefhebbers Nederland waarin beschreven staat hoe de Nederlandse Hangoor Dwerg eruit moet zien. Volgens deze standaard dienen de dieren een kort geblokt type te hebben met een afgeronde achterkant (dit noemt men de Achterhand) Het gewicht varieert van minimaal 1250 – 1800 gram maximaal. Her dier moet stevige voorbenen hebben en een fraaie egale pels. De kop moet mooi dik en rond zijn en de oren die 21 t/m 27 cm lang mogen zijn moeten strak langs de kop hangen, met de oorschelp naar binnen, zonder vouwen. Ze zijn lepelvormig en op de uiteinden zijn ze afgerond. Verder zijn er eisen gesteld aan de kleur en de tekening bij bonte dieren.

Erkende Kleuren:
Konijngrijs – Blauwgrijs – IJzergrauw – Blauwgrauw – Zwart – Blauw- Bruin – Isabella – Madagascar – Wit – Middengeel marter – Midden sepia bruin marter – Donker sepia bruin marter – Midden blauw marter – Sallander – Chinchilla – Rustekening – Otter Zwart – Fawn en Oranje

Verder in de bonttekening van de meeste eerder genoemde kleuren.

Nog niet erkende kleuren zijn o.a.  Bruin Otter, Blauw Otter , Tan ,Rhon, Driekleur/bont,Zilvervos


Erkende kleuren