Skip to main content

Sallander

Het kleurpatroon bestaat uit de dekkleur, sluier en buikkleur en omvat het gehele lichaam.

Onder buikkleur en sluier wordt de zwartachtige kleur verstaan, welke zich uitstrekt over snuit, oren, borst, onderste gedeelte van de schouders, flanken, achterhand, bovenzijde van de staart, benen en buik. De sluierkleur verdunt zich naar boven en is het krachtigst op de snuit, oren en buik. De kop vanaf de ogen tot aan de wortel van de oren is dus lichter gesluierd. De sluier is vrij van onderbreking, welke men vaak aantreft op de borst, onderzijde schouders. Het staarteinde mag lichter gekleurd zijn, ook de voetzolen zijn licht. De dekkleur is gebroken wit, de uiterste toppen van de dekharen zijn zwartkleurig gepunt, waardoor het dek als het ware met een ijle bruinzwarte waas is overtrokken. De ogen zijn donkerbruin. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn donker gekleurd.